【wcs2018】初期(1月半ば現在) 環境

 

目次 

 

 

メガリザードンYf:id:ykhr7:20180117034225p:plain

 

パーティ

 

①そまーるさん

f:id:ykhr7:20180116152211p:plainf:id:ykhr7:20180116152222p:plainf:id:ykhr7:20180116152234p:plainf:id:ykhr7:20180116152249p:plainf:id:ykhr7:20180116152301p:plainf:id:ykhr7:20180116152312p:plain

②カ・エールさん(エルゲンジャ)

f:id:ykhr7:20180116152416p:plainf:id:ykhr7:20180116152429p:plainf:id:ykhr7:20180116152441p:plainf:id:ykhr7:20180116152452p:plainf:id:ykhr7:20180116152508p:plainf:id:ykhr7:20180116152545p:plain

③パメラさん

f:id:ykhr7:20180116152556p:plainf:id:ykhr7:20180116152608p:plainf:id:ykhr7:20180116152623p:plainf:id:ykhr7:20180116152641p:plainf:id:ykhr7:20180116152700p:plainf:id:ykhr7:20180116152709p:plain

④カ・エールさん(S7.wcsレート2000最速到達

 f:id:ykhr7:20180117022320p:plainf:id:ykhr7:20180117022333p:plainf:id:ykhr7:20180117022348p:plainf:id:ykhr7:20180117022413p:plainf:id:ykhr7:20180117022427p:plainf:id:ykhr7:20180117022438p:plain

 

 

組み合わせ

f:id:ykhr7:20180116153353p:plainf:id:ykhr7:20180116153408p:plain

f:id:ykhr7:20180116153548p:plainf:id:ykhr7:20180116153609p:plainf:id:ykhr7:20180116153622p:plain(f:id:ykhr7:20180117021320p:plain)

f:id:ykhr7:20180117032937p:plainf:id:ykhr7:20180117032953p:plain

 

 

 

メガボーマンダf:id:ykhr7:20180117034448p:plain

 

組み合わせ

 

・バンドリマンダ

f:id:ykhr7:20180116153916p:plainf:id:ykhr7:20180116153932p:plain(f:id:ykhr7:20180116154216p:plainf:id:ykhr7:20180116154505p:plain)f:id:ykhr7:20180116153946p:plain
+f:id:ykhr7:20180116153958p:plainf:id:ykhr7:20180116154539p:plainf:id:ykhr7:20180116154846p:plainf:id:ykhr7:20180117021828p:plainf:id:ykhr7:20180117021749p:plainf:id:ykhr7:20180116154550p:plainf:id:ykhr7:20180116154620p:plain

 

壁コケコ等々

f:id:ykhr7:20180116154759p:plainf:id:ykhr7:20180116154828p:plainf:id:ykhr7:20180116230651p:plainf:id:ykhr7:20180116230704p:plain

ライコウマンダ

f:id:ykhr7:20180116230718p:plainf:id:ykhr7:20180116230732p:plain

 

 

 

メガメタグロスf:id:ykhr7:20180117034704p:plain

 

組み合わせ

テテフグロスf:id:ykhr7:20180116230753p:plainf:id:ykhr7:20180116230852p:plain

f:id:ykhr7:20180116230910p:plainf:id:ykhr7:20180116230931p:plainf:id:ykhr7:20180116230944p:plainf:id:ykhr7:20180117020414p:plainf:id:ykhr7:20180117020314p:plainf:id:ykhr7:20180117020332p:plainf:id:ykhr7:20180117020350p:plainf:id:ykhr7:20180117020434p:plainf:id:ykhr7:20180117021017p:plain

パーティ

レヒレグロス

f:id:ykhr7:20180117020455p:plainf:id:ykhr7:20180117020508p:plainf:id:ykhr7:20180117020836p:plainf:id:ykhr7:20180117020849p:plain(f:id:ykhr7:20180117020901p:plain)f:id:ykhr7:20180117020920p:plainf:id:ykhr7:20180117020934p:plain

f:id:ykhr7:20180117020947p:plainf:id:ykhr7:20180117021000p:plain

 

 

 

メガサーナイトf:id:ykhr7:20180117034948p:plain

f:id:ykhr7:20180117021056p:plainf:id:ykhr7:20180117021108p:plainf:id:ykhr7:20180117021120p:plainf:id:ykhr7:20180117021133p:plainf:id:ykhr7:20180117021146p:plainf:id:ykhr7:20180117021201p:plain

 

 

 

メガクチートf:id:ykhr7:20180117035146p:plain

 

パーティ

・凛さん(※ジョウトアローラの大会時に作成

f:id:ykhr7:20180117023021p:plainf:id:ykhr7:20180117023036p:plainf:id:ykhr7:20180117023056p:plainf:id:ykhr7:20180117023113p:plainf:id:ykhr7:20180117023129p:plainf:id:ykhr7:20180117023148p:plain

 

組み合わせ

・ゴチルクチートf:id:ykhr7:20180117021242p:plainf:id:ykhr7:20180117021255p:plain

f:id:ykhr7:20180117021604p:plainf:id:ykhr7:20180117021621p:plainf:id:ykhr7:20180117021635p:plainf:id:ykhr7:20180117021647p:plainf:id:ykhr7:20180117021713p:plainf:id:ykhr7:20180117021727p:plain

 

 

 

 

メガライボルトf:id:ykhr7:20180117035422p:plain

パーティ

・たいきさん

f:id:ykhr7:20180117023341p:plainf:id:ykhr7:20180117023527p:plainf:id:ykhr7:20180117023542p:plainf:id:ykhr7:20180117023559p:plainf:id:ykhr7:20180117023608p:plainf:id:ykhr7:20180117023624p:plain

 

 

 

メガガルーラf:id:ykhr7:20180117035625p:plain

 

パーティ

①ライジングさん

f:id:ykhr7:20180117023726p:plainf:id:ykhr7:20180117023751p:plainf:id:ykhr7:20180117023805p:plainf:id:ykhr7:20180117023826p:plainf:id:ykhr7:20180117023839p:plainf:id:ykhr7:20180117023856p:plain

②MisterGX

f:id:ykhr7:20180117023909p:plainf:id:ykhr7:20180117023925p:plainf:id:ykhr7:20180117023935p:plainf:id:ykhr7:20180117023948p:plainf:id:ykhr7:20180117024003p:plainf:id:ykhr7:20180117024016p:plain

 

 

 

 

メガリザードンX

f:id:ykhr7:20180117025224p:plainf:id:ykhr7:20180117025236p:plainf:id:ykhr7:20180117025248p:plainf:id:ykhr7:20180117025315p:plainf:id:ykhr7:20180117025328p:plainf:id:ykhr7:20180117025342p:plain

パーティ

・TNレットウセイ さん

f:id:ykhr7:20180117025447p:plainf:id:ykhr7:20180117025502p:plainf:id:ykhr7:20180117025528p:plainf:id:ykhr7:20180117025550p:plainf:id:ykhr7:20180117025606p:plainf:id:ykhr7:20180117025616p:plain

 

 

雨パーティ

組み合わせ

 ・コケコ入り

f:id:ykhr7:20180117025929p:plainf:id:ykhr7:20180117030025p:plainf:id:ykhr7:20180117030038p:plainf:id:ykhr7:20180117030055p:plain+f:id:ykhr7:20180117030117p:plainf:id:ykhr7:20180117030132p:plain

・雨テテフグロス

f:id:ykhr7:20180117030217p:plainf:id:ykhr7:20180117030243p:plain(f:id:ykhr7:20180117030258p:plain)f:id:ykhr7:20180117030314p:plainf:id:ykhr7:20180117030344p:plain

・限界雨

f:id:ykhr7:20180117030411p:plainf:id:ykhr7:20180117030357p:plainf:id:ykhr7:20180117030419p:plainf:id:ykhr7:20180117030439p:plainf:id:ykhr7:20180117030452p:plainf:id:ykhr7:20180117030506p:plain

・滅び雨

f:id:ykhr7:20180117030533p:plainf:id:ykhr7:20180117030546p:plainf:id:ykhr7:20180117030614p:plainf:id:ykhr7:20180117030708p:plainf:id:ykhr7:20180117030726p:plain(f:id:ykhr7:20180117030741p:plain)f:id:ykhr7:20180117030755p:plainf:id:ykhr7:20180117030812p:plainf:id:ykhr7:20180117030828p:plain

  

 

 

その他

 

パーティ

・westさん(全国ダブルレート1位

f:id:ykhr7:20180117024227p:plainf:id:ykhr7:20180117024321p:plainf:id:ykhr7:20180117024415p:plainf:id:ykhr7:20180117024432p:plainf:id:ykhr7:20180117024443p:plainf:id:ykhr7:20180117024457p:plain

・アンセナさん

f:id:ykhr7:20180117031812p:plainf:id:ykhr7:20180117031829p:plainf:id:ykhr7:20180117031846p:plainf:id:ykhr7:20180117031857p:plainf:id:ykhr7:20180117031908p:plainf:id:ykhr7:20180117031922p:plain

・ラッキー入りパーティ

f:id:ykhr7:20180117030917p:plainf:id:ykhr7:20180117031237p:plainf:id:ykhr7:20180117031256p:plainf:id:ykhr7:20180117031310p:plainf:id:ykhr7:20180117031320p:plainf:id:ykhr7:20180117031413p:plainf:id:ykhr7:20180117031423p:plainf:id:ykhr7:20180119050256p:plain

 

組み合わせ

f:id:ykhr7:20180117024933p:plainf:id:ykhr7:20180117024959p:plain

f:id:ykhr7:20180117025848p:plainf:id:ykhr7:20180117025741p:plainf:id:ykhr7:20180117025904p:plain